Minggu, 03 November 2013

SOAL UJIAN MID SEMESTER ILMU HADIS NOV 2013


FAKULTAS DAKWAH & KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2013


SEMESTER/JURUSAN    :  I/MD-A                      
 MATA UJIAN                     :  MID SEMESTER ILMU  HADIS
DOSEN                                  : H.Mohd Iqbal A. Muin, LC, MA
HARI/TANGGAL               : SENIN, 04 NOVEMBER 2013

بسم الله الرحمن الرحيم

SOAL UJIAN

1.    Kemukakan defenisi al-Hadis menurut etimologi dan terminologi
2.    Satu diantara murodif (persamaan) istilah dengan al-Hadis adalah al-Sunnah, uraikan pendapat ulama fiqh, ushul fiqh, dan ulama al-Hadis tentang pengertian al-Sunnah
3.    Tuliskan argumentasi dari al-Qur’an dan Hadis  kenapa dan mengapa umat Islam harus menjadikan al-Hadis sebagai sumber hukum Islam
4.    Bagaimanakah metode Nabi Saw menyampaikan Hadis kepada sahabat  sehingga sampai kepada umat Islam dahulu, kini dan akan datang
5.    Jelaskan apa hikmahnya pada awal Islam Rasulullah Saw melarang para sahabatnya untuk menulis Hadis, kemudian setelah Islam berkembang Rasulullah Saw menyuruh sahabatnya untuk menulis Hadis


                                                            SELAMAT UJIAN!!!
Tidak ada komentar:

Posting Komentar